NEOs

פרויקט Wise NEOs Piggyback

4 באוגוסט 2012

in כללי

איך ניתן להפוך זבל ל… מדע! סיפורו של הפרויקט Wise NEOs Piggyback, שבמסגרתו חיפש ד”ר אבישי גל-ים, בזמנו דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, סופרנובות בצילומים שעשה במצפה הכוכבים “וייז” שבמצפה רמון. מאחר ואסטרואידים מתחזים לגרמי שמיים אחרים, במקרה זה לסופרנובות, הם סומנו כדי לנקות את התמונות מהם. אך משהובא הדבר לידיעתי השתנו פני הדברים…