מדעי כדור הארץ

Ilan Manulis: Astronomy Lectures - www.Ilan-Manulis.co.il

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ
האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש להתחממות כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת תרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

מזג אוויר חללי  
מה קורה כאשר חלקיקים טעונים, הנפלטים במהלך סערה געשית על-פני השמש, מגיעים לסביבת כדור הארץ? חששות גוברים והולכים לתופעות הלוואי ובמיוחד נזק אפשרי ללוויינים הביאו להגברת המודעות לנושא. נדון בתהליכים המתרחשים על-פני השמש, בתפקיד החשוב שממלא השדה המגנטי של כדור הארץ במפגש עם ‘רוח השמש’ וכן בהשלכות המיידיות וארוכות הטווח של תופעה זו, תופעה המכונה “מזג אוויר חללי”.

כדור הארץ בחלל – על היום הארוך והקצר בשנה ומה שביניהם
סיפור תנועותיו של כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש רווי באי הבנות וחצאי אמיתות. ההרצאה מבהירה בשפה קליטה את אחד הנושאים הקשורים לחיי היום-יום שלנו (תופעת היום והלילה, העונות) ולמרות זאת בלתי מושגים.

האטמוספירה שמעלינו
רבות מתופעות הטבע הייחודיות והמרשימות ביותר מתרחשות באטמוספירה המקיפה את כדור הארץ. דקה ושברירית, תומכת בקיומם של חיים, אטמוספירה זו פותחת לנו צוהר להבנתן של תופעות פיזיקליות רבות. נדון בתופעות מטאורולוגיות ואופטיות באטמוספירה ונספק הסברים פיזיקליים, לעתים מפתיעים, לתופעות הנצפות. נצא מן ההרצאה עם ידע להתבוננות מחודשת על רבות מהתופעות המתרחשות בסביבתנו היום-יומית. ההרצאה מלווה במצגת ובה תמונות מרהיבות וסרטוני ווידאו נדירים.

טקטוניקת הלוחות
העובדה שקרום כדור הארץ מחולק ללוחות הנעים ללא הרף מספקת הסבר לתופעות גיאולוגיות רבות, כגון רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, הופעת שרשראות הרים והולדת איים באוקינוס. נרתום את הידע העדכני להבנת המנגנון המורכב העומד בבסיס תופעות אלו.