פעילויות

Ilan Manulis, Astronomer - www.Ilan-Manulis.co.il

הפעילויות הינן מסגרות של הוראה בעזרת הפעלה עצמאית של התלמידים (In-class Hands-on Activity). מטרתן העשרת הידע והרחבת הנושא הנלמד בדרך של התנסות חווייתית אישית ומעצימה.

בחלק מהפעילויות התלמידים לוקחים אתם את תוצר הפעילות לביתם.

הפעילויות מיועדות בדרך כלל לכיתה או למסגרת דומה. הפעילות נפתחת במצגת קצרה המסבירה את הנושא לגביו מתקיימת הפעילות ובהמשך מתקיימת הפעילות עצמה. במרבית הפעילויות משולבת הפעלה מחוץ לכיתה.

נושאי הפעילויות
תרגיל NASA
רציונל – הבנת התנאים הפיזיקליים על הירח והתנאים לקיום האדם בחלל.

פתרון תרגיל שתוכנן במקור על-ידי NASA. התלמידים מהווים צוות שחלליתו התרסקה על הירח והם נדרשים להגיע לחללית האם, תוך שהם צריכים לבחור אילו חפצים לקחת עמם למסע הרגלי. התרגיל נפתר שלוש פעמים – תחילה באופן אישי, לאחר מכן בקבוצות קטנות של שניים-שלושה תלמידים ולבסוף במשותף על-ידי המנחה. תוך כדי הפתרון המונחה לומדים התלמידים עקרונות פיזיקליים חשובים.

הציוד הנדרש לפעילות זו הוא דף השאלון ועיפרון לכל תלמיד.

הנעה רקיטית
רציונל – הבנת המשמעות היישומית של החוק השלישי של ניוטון.

התנסות חווייתית ומהנה. לאחר הסבר קצר מלווה מצגת התלמידים מתחרים ביניהם בהעפת טיל מבוסס בלון מצד אחד של הכיתה לצידה השני. הפעילות מסתיימת מחוץ לכיתה, כאשר התלמידים מפריחים טיל מים והמנחה מעיף טיל כימי.

בניית טלסקופ שובר אור
רציונל – הבנת העיקרון האופטי של פעילותו של טלסקופ שובר אור.

במסגרת פעילות זו התלמידים בונים טלסקופ שובר אור (רפרקטור) אמיתי מבוסס עדשות זכוכית, המגדיל פי 6 או פי 10 (לפי סוג העדשות שנבחר). קודמת לבניית הטלסקופ מצגת המתארת את תהליך המצאת הטלסקופ והשתכללותו עד ימינו.

בניית דגם של מערכת השמש
רציונל – הבנת גודלה העצום של מערכת השמש.

צביעת כדורי קלקר נעוצים על שיפודים בצבעים המייצגים את צבעיהם הנכונים של שמונת כוכבי הלכת במערכת השמש. לאחר מכן יציאה החוצה לשטח מישורי ופתוח והצבת כוכבי הלכת על הקרקע במרחקים היחסיים הנכונים ביניהם.

הדמיה של פגיעת אסטרואידים
רציונל – הבנת המשמעות של פגיעת גופים כגון אסטרואידים ומטאוריטים על אדמת הירח וכדור הארץ.

התלמידים מכינים בקערה גדולה תערובת של חול ומכסים אותה בשכבה עבה של גבס חצי נוזלי או בצק. לפני שאלו מתקשים יוצאים לשטח פתוח ומשליכים אבנים לקערה בזוויות שונות ובכוח שונה כדי לבחון אילו מכתשים יוותרו כתוצאה מכך.

מדידת קוטר השמש בעזרת חריר
רציונל – הבנת המושג חריר, כיצד פועלות שיטות מדידה מדעיות, מדידת גודלו של גוף שלא ניתן למדוד במישרין.

התלמידים מכינים חריר בקרטון ובעזרת סרגל מודדים (מחוץ לכיתה) את קוטר בבואת השמש המוטלת על דף נייר המונח במרחקים שונים מן החריר. לאחר שחוזרים לכיתה מעבדים את הנתונים למציאת קוטרה האמיתי של השמש.

בניית מפת כוכבים סובבת
רציונל – הבנת משמעות סיבוב כדור הארץ סביב צירו, זריחות ושקיעות במהלך השנה והשימוש במפת כוכבים.

התלמידים בונים בכיתה את מפת הכוכבים הסובבת בעזרת החומרים המסופקים להם ומקבלים הסבר על דרך השימוש בה. בסוף הפעילות התלמידים נדרשים לענות על סדרת שאלות הבוחנות את הבנתם הן בשימוש במפה והן אלמנטים בסיסיים של אסטרונומיה תצפיתית.

בניית שעון שמש והדגמת פעולתו
רציונל – הבנת השימוש באחד המכשירים הבסיסיים למדידת הזמן, ההבדל בין זמן שמשי לזמן מתואם.

התלמידים בונים בכיתה את שעון השמש בעזרת החומרים המסופקים להם ואז יוצאים אל מחוץ לכיתה כדי להבין את עקרון השימוש במכשיר בסיסי זה, המשמעות של שינוי מיקום הצל ואורכו כפונקציה של שעת היום וכו’.

***

מידע כללי לגבי הפעילויות

מספר משתתפים: מינימום – 15, מקסימום – כיתה תקנית.

משך הפעילות: מ- 45 דקות עד שעה וחצי (שיעור נורמלי עד שני שיעורים).

צרכים טכניים: אולם או כיתה הניתנים להאפלה, מחשב, מקרן מחשב (Barco) ומסך.

לכל פעילות יש להכין חומרים מתכלים ייחודיים להפעלה וכן כלי עזר (כגון סרגלים, סלוטייפ, עפרונות וכו’ כמספר המשתתפים). רשימה מפורטת של הציוד הנדרש לפעילות מסוימת תועבר לאחר בחירת הפעילות המבוקשת.

לבירור עלויות ולהזמנת פעילות אנא צרו קשר