אסטרונומיה בראי התרבות

Ilan Manulis: Astronomy Lectures - www.Ilan-Manulis.co.il

המכניזם המופלא, או: המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה, הנפרסת כסיפור מתח, העוסקת בתגלית ייחודית המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.

אורך ההרצאה כ- 65 דקות.

סטונהנג'
מי בנה אתר מגליתי זה? מה הייתה מטרת הקמתו? איך הצליחו אנשים ללא טכנולוגיה מוכחת להציב אבנים במשקל עשרות טונות זו על גבי זו? ומדוע דווקא במקום בו הוקם? ננסה להשיב על שאלות מסקרנות אלו ולהניח את התשתית לקשר של מבנה עתיק זה לאסטרונומיה ולהבנת בוניו לגבי המחזוריות השולטת בחיינו עד היום.

אורך ההרצאה כ- 55 דקות.

21/12/2012
חוזי הקצים מנבאים כי סוף העולם יגיע ב- 21/12/2012. האמנם טענה זו מבוססת על עובדות מדעיות ברות אישוש, או שמא זוהי ספקולציה חסרת בסיס? כתשובה לשאלה נכיר מספר גורמים טבעיים היכולים באמת להביא להכחדת החיים על כדור הארץ, ובהם התנגשות אסטרואיד בכדור הארץ, הזדקנות השמש והפיכתה לענק אדום, התנגשות עם גלקסית אנדרומדה ועוד. מטרת ההרצאה להפריך דעות מתחום הפסבדו-מדע ולהעניק כלים להתבוננות ביקורתית בסוגיה.

אורך ההרצאה כ- 50 דקות.

אסטרולוגיה – האמת מאחורי המיתוסים
אסטרולוגיה מול אסטרונומיה – אחד מן הוויכוחים הנוקבים ביותר. האם האסטרולוגיה היא אוסף של בדותות, או שיש מאחוריה אמת כלשהי? האם תמיד היו האסטרונומיה והאסטרולוגיה נבדלות? נדון בעזרת כלים מדעיים בנושא שנוי במחלוקת זה.

אורך ההרצאה כ- 60 דקות.

חלל בסרטי מדע בדיוני – אמת ובדיה (*)
בעזרת קטעים ארוכים משלושה סרטי מדע בדיוני פופוךריים ננתח את צורת הצגת החלל בז'נר הסרטים הזה, על שלל השגיאות הנפוצות בו. תוך כדי נדון בהיבטים פיסיקליים של התנועה בחלל והחיים מחוץ לכדור הארץ.

אורך ההרצאה כ- 75 דקות.
* להרצאה זו נדרש מכשיר DVD או כונן DVD במחשב

אתרים ארכיאולוגיים בעלי זיקה לאסטרונומיה
נבקר במספר אתרים ארכיאולוגיים מפורסמים בעולם, כגון סטונהנג', וננסה לתהות על מטרת הקמתם וזיקת מתכנניהם לאסטרונומיה.

אורך ההרצאה כ- 50 דקות.

נשים באסטרונומיה
מיעוטן של נשים חוקרות בכל כינוס אסטרונומי מעיד על בעיית מגדר בתחום מחקר זה. ההרצאה תביא את סיפור תרומתן של נשים ייחודיות למדע זה בעזרת חמש דוגמאות.

אורך ההרצאה כ- 50 דקות.

אבולוציה ובריאתנות
התיאוריה החשובה והמכוננת, הבאה להסביר את ההתפתחות והמגוון של החיים על-פני כדור הארץ, היא תורת האבולוציה. מאז הצגתה, בספר "מוצא המינים" לפני 150 שנים, היא עוררה פולמוס ער. לאחרונה התאגדו אלו המערערים על תיאוריה זו תחת הגג של "בריאתנות", תיאוריה נגדית הטוענת כי החיים ככלל, וחיים תבוניים בפרט, לא היו יכולים להתפתח כאן ללא יד מכוונת. ההרצאה מביאה את הטיעונים של חסידי הבריאתנות לעומת העובדות המוצקות של תורת האבולוציה. במהלך ההרצאה יוקרן הסרט "המחקר".

אורך ההרצאה כ- 55 דקות.